Darowizna na Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki Darowizna na Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki Darowizna na Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki
Darowizna na Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki Darowizna na Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki Darowizna na Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki

REGULAMIN SKLEPU:

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Fundację Wielki Człowiek

NIP: 6342818267, REGON: 243271742

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Sprzedawcą w ramach sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Fundacja Wielki Człowiek, z siedzibą: ul. Wyzwolenia 12, 40-756 Katowice, NIP PL 6342818267.

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://sklep.jerzykukuczka.com

§ 3 KONTAKT

1. Adres sprzedawcy: ul. Wyzwolenia 12, 40-756 Katowice, Polska

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@wielkiczlowiek.pl

3. Numer telefonu: + 48 537 365 519

4. Konsument może porozumieć się z Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych na stronach Sklepu.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. Przelew tradycyjny

b. Przelewy24

c. Pobranie

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

§ 6 SPOSÓB I KOSZT PRZESYŁKI

1. Wysyłka realizowana jest za pomocą usług: kurier InPost, paczkomat InPost, Paczka Orlen, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

3. Klient obciążony jest kosztami dostawy.

4. Klient obciążany jest kosztami ponownej dostawy w momencie nieodebrania przesyłki w terminie.

5. Użytkownik może skorzystać z następujących form dostawy:

a. Odbiór osobisty w siedzibie firmy. Koszt: 0 zł, czas realizacji wynosi 1 dzień roboczy,

b. Kurier InPost: 15 zł, czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych od zamówienia,

c. Kurier InPost (płatność przy odbiorze): 20 zł, czas realizacji do 3 dni roboczych od zamówienia,

d. Paczkomat InPost: 15 zł, czas realizacji do 3 dni roboczych od zamówienia,

e. Paczka Orlen: 12 zł, czas realizacji do 3 dni roboczych od zamówienia.

6. Klient ma prawo nie przyjąć uszkodzonej mechanicznie przesyłki i tym samym zgłosić reklamację u przewoźnika.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

§ 8 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich oraz usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

4. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych. Celem jest przekazanie Klientowi materiałów reklamowych i informacji o akcjach promocyjnych prowadzonych przez sklep internetowy - sklep.jerzykukuczka.com, w tym na przesłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.


0 Koszyk

Brak produktów w koszyku